Export och import på klimatsmart järnväg

Vill du att mer gods ska gå på järnväg?
Då behövs Botniska korridoren. Pålitlig järnväg är bra för klimatet och för oss människor.

 

Botniska korridoren halverar restiderna

Halverade restider gör att du kan pendla till ett jobb på en annan ort, men också till vänner, kultur och fritidsaktiviteter!

 

Botniska korridoren förenar
norra och södra Europa

Vill du åka genom hela Europa med tåg?
Vill du nå nordligaste Sverige på snabba och bekväma tåg?
Då är Botniska korridoren något för dig!

 

Botniska korridoren gör Sverige större

Vill du att hela Sverige ska öppnas upp?
För upplevelser, möten och vida vidder? Då är Botniska korridoren något för dig!

Botniska korridoren är Sveriges nya stambana som knyter samman Sverige, Norge, Finland och Europa. Det är både logiskt och viktigt. Sverige och Europa behöver mer klimatsmart järnväg, inte mindre. Mer gods måste gå på järnväg, istället för på väg.

Botniska korridoren ska byggas för tåg som går i 250 km/h. Med snabba och effektiva tåg kommer fler att välja järnväg  istället för bil och flyg.

Håller du med? Hjälp oss då att övertyga fler om vikten av fortsatt utbyggd järnväg i norr.

Tvekar du fortfarande? Kolla in våra argument och fundera på hur vi tillsammans kan göra fler investeringar möjliga!

Regionalt

En utbyggd Botnisk korridor underlättar daglig pendling och gör det lättare för företagen att hitta rätt kompetens. För hela norra Sverige är Botniska korridoren den viktigaste utvecklingsfrågan. En utbyggd Botnisk korridor blir den viktiga pulsådern mellan norra Skandinavien och resten av Europa.

Nationellt

Det finns politisk enighet om att Botniska korridoren måste byggas ut. För klimatet skull, och för en fortsatt stark svensk ekonomi. Planeringen har kommit långt. Om beslut fattas under kommande år kan Botniska korridoren bli klar redan om 10-15 år, många år före höghastighetsbanorna i södra Sverige.

Europa

Sverige och EU:s medlemsländer är överens om att stomnätet ska vara utbyggt till 2030. Botniska korridoren är en av de viktigaste pusselbitarna. För att nå målet krävs att Sverige fattar nödvändiga beslut nu! Då kan EU kan medfinansiera med upp till 30 procent.  Det är en chans som vi inte får missa!

Nollutsläpp 2030

Idag finns en bred politisk enighet om att minska klimatutsläppen. En av de viktigaste åtgärderna är att satsa på järnvägen. Att underlätta för gods och människor att välja tåget istället för bil, lastbil och flyg. Järnvägen har i stort sett inga klimatutsläpp. Investeringar i Botniska korridoren är därför en av de viktigaste åtgärderna för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatpolitiska mål.

Godstrafik för Europa

Tillgången på malm och skog är viktig för att Europa ska fungera. Den europeiska industrin behöver råvarorna från norra Skandinavien. Det handlar om jobb, tillväxt och välfärd. Därför har EU prioriterat Botniska korridoren i sitt mest strategiska transportnät. De stora godsvolymerna kommer att flöda via klimatsmart järnväg, hela vägen mellan norra Sverige och kontinenten. 

Tillväxt i hela landet

Sverige är ett av de största länderna i Europa. Det skapar möjligheter, både för industri och turistnäring. Idag är basindustrin – skog och malm – grunden för vårt välstånd, samtidigt som den växande turismen ökar tillväxten i hela Sverige. Nya företag växer fram, nya turistmål utvecklas. Både kust och inland lockar. Kustjärnvägen och tvärstråken får Sverige att växa!

Pendling för alla

1 500 000 människor bor i norra Sverige, de flesta vid kusten. På sträckan från Gävle i söder till Luleå i norr bor 750 000 av dessa. Städerna ligger som ett pärlband längs järnvägen, med stort befolkningsunderlag och perfekt pendlingsavstånd. Med halverade restider kommer fler och fler att ställa bilen.  Tvärbanorna bygger stråken till och från inlandet och underlättar pendling.

I Norra Sverige bor 1 150 000 människor. Här finns några av Sveriges mest expansiva och lönsamma råvaruföretag, och många nya innovativa företag.

2 500

lastbilar kör varje dag längs södra Norrlandskusten. Om inget görs kommer antalet öka med 40 procent till 2040.

1 000 000

flygresor per år från Umeå/Sundsvall/Östersund kommer att ersättas med tågresor när Botniska korridoren står klar.

Våra ägare